TT - Tôi bị bạc tóc rất sớm do máu xấu. Xin bác sĩ tư vấn  một số cách ăn uống, bài thuốc để cải thiện tình hình trên.