Bạn có cảm giác anh ấy sẽ là một nửa thực sự của đời mình nhưng hiện tại mối quan hệ của hai người không vượt quá bạn bè. Làm sao để chàng biết là bạn thích chàng đây?