PN - Hỏi: Ba tôi mất đã lâu, mẹ tôi vừa qua đời, có để lại di chúc với nội dung “Để lại toàn bộ tài sản gồm hai căn nhà và miếng đất vườn cho người con nào có công chăm sóc mẹ nhất”. Hiện mấy anh em tôi đang xảy ra tranh chấp vì ai cũng nhận mình đã có công chăm sóc mẹ. Xin hỏi, chúng tôi phải làm thế nào để được nhận di sản thừa kế này?

Tú Anh (Q.Tân Phú)

Trả lời: Điều 653 Bộ luật Dân sự quy định về nội dung di chúc bằng văn bản như sau:

- Di chúc phải ghi rõ: ngày, tháng, năm lập di chúc; họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc; họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản hoặc xác định rõ các điều kiện để cá nhân, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản; di sản để lại và nơi có di sản; việc chỉ định người thực hiện nghĩa vụ và nội dung của nghĩa vụ.

Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu; nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải đánh số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc.

Ở trường hợp này, di chúc của mẹ bạn để lại tuy không chỉ rõ họ, tên người con được hưởng di sản thừa kế, nhưng có xác định rõ điều kiện được hưởng di sản: “Để lại toàn bộ tài sản gồm hai căn nhà và miếng đất vườn cho người con nào có công chăm sóc mẹ nhất”. Nay phát sinh tranh chấp giữa các anh chị em bạn về việc xác định người được thừa kế nên vụ việc sẽ phải do tòa án cấp huyện nơi có di sản của mẹ bạn để lại giải quyết theo thẩm quyền. Khi giải quyết tranh chấp, tòa án sẽ xác định người con được thừa kế di sản và bản án hoặc quyết định của tòa án sẽ là căn cứ để người thừa kế được nhận di sản thừa kế.

Do đó, nếu nội bộ gia đình không thể thương lượng tự giải quyết với nhau được, các anh em bạn phải khởi kiện yêu cầu tòa án giải quyết.

LS Lê Nguyễn Thuyền Quyên (Đoàn Luật sư TP.HCM)