Điều quan trọng nhất là bạn cần luôn suy nghĩ tích cực và biểu lộ rõ tâm trạng của mình, đừng cố nén trong lòng và gặm nhấm sự tức giận.