Hãy đặt mình vào hoàn cảnh của phụ nữ, liệu bạn có vượt qua được nỗi đau bị cắm sừng? Và tha thứ lần thứ hai bao giờ cũng khó hơn lần đầu.