Nhóm cướp khống chế nữ thủ quỹ của chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương trên phố Bạch Mai, Hà Nội, bắt mở két sắt để lấy đi hơn 900 triệu đồng.