Em mới mua cái Lifepro dùng hay phết. Bật lên có ion- thư thái lắm :p

Em mới mua cái Lifepro dùng hay phết. Bật lên có ion- thư thái lắm :p