(Zing) - Có tin anh Hai sang Hong Kong để phẫu thuật thẩm mỹ nên mới có khuôn mặt ''trẻ mãi không già'' như hiện tại.