Năm 2007 là một năm thắng lớn cho các hãng siêu xe. Và hãng Lamborghini của Ý không nằm ngoại lệ.