ND - Nhìn mặt nước biển xanh ngăn ngắt, tôi hít vào một hơi thật sâu rồi bước ra khỏi boong tàu. Xả hơi phao, tôi từ từ chìm xuống đáy biển, và trước mắt, một thế giới hoàn toàn mới mẻ...