Hãng xếp hạng tín dụng Standard & Poor's (S&P) lần đầu tiên đưa ra đánh giá tín dụng đối với một ngân hàng Acleda của Campuchia, song cho rằng toàn bộ ngành ngân hàng của nước này vẫn trong tình trạng ảm đảm, mặc dù nền kinh tế đang tăng trưởng khởi sắc.