Hôm qua (rằm Nguyên tiêu năm Canh Dần), UBND huyện Krông Năng, tỉnh Đắc Lắc đã tổ chức lễ hội Việt Bắc lần thứ nhất với hội hát then, đàn tính, hội tung còn, thi làm các loại bánh khảo, bánh phồng, khẩu sli v.v...

Đây là ngày hội văn hóa các dân tộc Tày – Nùng có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Tây Nguyên, thu hút hàng nghìn người dân và du khách đến dự.