(Toquoc)- Cùng với việc đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, gần đây, hàng loạt hội thảo được tổ chức với mục đích “lắng nghe nhà đầu tư nói” đang nhận được sự hưởng ứng rất tích cực từ phía các nhà đầu tư.