Cùng với nạn nhập lậu mũ bảo hiểm xe mô tô, hiện nay nạn nhập lậu gà thịt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đang ngày càng sôi động.