Càng gần đến Tết, hàng lậu từ bên kia biên giới đổ về càng mạnh, mà Lạng Sơn là một trong những điểm tập kết, chung chuyển hàng