Từ đầu năm đến nay đã có 139.132 lượt khách đến tham quan khu di tích Nhị -Tam Thanh, Tp Lạng Sơn, trong đó có 3.620 lượt khách miễn phí và 656 lượt khách nước ngoài, đem lại nguồn thu từ phí và lệ phí hơn 600 triệu đồng. Chi tiết