(VTC News) - Chiều. Bước chân vào rock quán. Uống một li cafe và nghe tình khúc November rain trải chầm chậm theo thời gian...