Tết cổ truyền của dân tộc cũng là lúc đồng bào dân tộc H’re chuẩn bị lo Tết ngã rạ mừng mùa lúa mới nên bà con có nhu cầu mua sắm thổ cẩm rất lớn.