Vụ san phẳng mộ vợ vua Nguyễn: Dòng họ 'tha thiết' không muốn di dời mộVụ san phẳng mộ nghi vợ vua Tự Đức: Chủ đầu tư xin lỗi, hứa khắc phục!Vụ san phẳng lăng mộ nghi vợ vua Tự Đức: Chưa giải phóng mặt bằng dự án?Có hay không việc lăng mộ nghi vợ vua Tự Đ

Vụ san phẳng mộ vợ vua Nguyễn: Dòng họ 'tha thiết' không muốn di dời mộVụ san phẳng mộ nghi vợ vua Tự Đức: Chủ đầu tư xin lỗi, hứa khắc phục!Vụ san phẳng lăng mộ nghi vợ vua Tự Đức: Chưa giải phóng mặt bằng dự án?Có hay không việc lăng mộ nghi vợ vua Tự Đ

TNMT

Chính quyền thì muốn di dời mộ nhưng con cháu nhất quyết muốn xây lại ngôi mộ của bà Tài nhân họ Lê ở vị trí...

196 tin liên quan

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×