Vụ mộ vợ vua Tự Đức: Nếu di dời sẽ kiến nghị lên Thủ tướng, UNESCO ?Lăng mộ bị san phẳng làm bãi đậu xe chính là mộ vợ vua Tự Đức!Vụ san phẳng lăng mộ nghi vợ vua Tự Đức: Chưa giải phóng mặt bằng dự án?Có hay không việc lăng mộ nghi vợ vua Tự Đức bị san p

Vụ mộ vợ vua Tự Đức: Nếu di dời sẽ kiến nghị lên Thủ tướng, UNESCO ?Lăng mộ bị san phẳng làm bãi đậu xe chính là mộ vợ vua Tự Đức!Vụ san phẳng lăng mộ nghi vợ vua Tự Đức: Chưa giải phóng mặt bằng dự án?Có hay không việc lăng mộ nghi vợ vua Tự Đức bị san p

TNMT

Hội đồng trị sự Nguyễn Phước tộc muốn xây lại ngôi mộ ở vị trí như ban đầu, còn chính quyền thì muốn di dời....

192 tin liên quan

Vụ san phẳng mộ vợ vua Nguyễn: Dòng họ 'tha thiết' không muốn di dời mộVụ san phẳng mộ nghi vợ vua Tự Đức: Chủ đầu tư xin lỗi, hứa khắc phục!Vụ san phẳng lăng mộ nghi vợ vua Tự Đức: Chưa giải phóng mặt bằng dự án?Có hay không việc lăng mộ nghi vợ vua Tự Đ

Vụ san phẳng mộ vợ vua Nguyễn: Dòng họ 'tha thiết' không muốn di dời mộVụ san phẳng mộ nghi vợ vua Tự Đức: Chủ đầu tư xin lỗi, hứa khắc phục!Vụ san phẳng lăng mộ nghi vợ vua Tự Đức: Chưa giải phóng mặt bằng dự án?Có hay không việc lăng mộ nghi vợ vua Tự Đ

TNMT

Chính quyền thì muốn di dời mộ nhưng con cháu nhất quyết muốn xây lại ngôi mộ của bà Tài nhân họ Lê ở vị trí...

192 tin liên quan

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×