(HNMO)- Các lãnh đạo biểu tình Thái Lan ngày 9/10 cho biết sẽ đầu thú cảnh sát sau khi Tòa án Phúc thẩm Thái Lan bác bỏ tội danh mưu phản đối với họ, song vẫn tuyên bố tiếp tục biểu tình tại Tòa nhà chính phủ.