Lãnh đạo Bộ Tổng tham mưu kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Đắk Lắk và Đắk Nông