Sau khi điểm lại những thành tựu đạt được của đất nước năm 2008, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh khẳng định, trong những thành tựu chung của đất nước, có sự đóng góp xứng đáng của Quân đội ta nói chung và các LLVT Quân khu 5 nói riêng...