Hanoinet - Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhiệt liệt hoan nghênh và đánh giá cao kết quả chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin