Khi được hỏi về việc nhận tiền chi lãi ngoài từ OceanBank, các lãnh đạo và cựu lãnh đạo Vietsopetro đều khẳng định không nhận bất cứ khoản tiền nào.

Theo VTC