Hanoinet- Theo Trung tâm thương mại (Bộ Công Thương), Lào bắt đầu giảm thuế nhập khẩu xuống mức 0-5% trong số 10.690 mặt hàng theo yêu cầu của Hiệp định Thương mại tự do ASEAN (AFTA).