Sáng 29/9, Cơ quan phát triển Pháp (AFD) phối hợp cùng tỉnh Lào Cai khởi động dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng và du lịch sinh thái tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2008-2012”, với tổng vốn đầu tư 27,68 triệu euro.