Lào sẽ đăng cai Hội nghị Thượng đỉnh các nước thuộc Chương trình hợp tác kinh tế tiểu vùng sông Mekong mở rộng (GMS) lần thứ 3...