Sáng 2/12, Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào (2/12/1975-2/12/2015) đã được tổ chức long trọng tại Quảng trường Thatluang, thủ đô Vientiane.

Lao dieu binh, dieu hanh chao mung 40 nam Ngay doc lap - Anh 1

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chummaly Sayasone đang phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)

Lao dieu binh, dieu hanh chao mung 40 nam Ngay doc lap - Anh 2

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào cùng các vị khách quý đang vẫy chào các khối diễu binh, diễn hành đi qua khán đài. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)

Lao dieu binh, dieu hanh chao mung 40 nam Ngay doc lap - Anh 3

Buổi lễ bắt đầu bằng mà duyệt đội hình của Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Lào. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)

Lao dieu binh, dieu hanh chao mung 40 nam Ngay doc lap - Anh 4

Khối diễu hành đầu tiên mang theo biểu tượng 40 năm và Quốc huy Lào đang diễu qua lễ đài. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)

Lao dieu binh, dieu hanh chao mung 40 nam Ngay doc lap - Anh 5

Khối cờ Đảng và Quốc kỳ đang tiến qua lễ đài. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)

Lao dieu binh, dieu hanh chao mung 40 nam Ngay doc lap - Anh 6

Khối Lực lượng vũ trang Lào đang tiến qua lễ đài. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)

Lao dieu binh, dieu hanh chao mung 40 nam Ngay doc lap - Anh 7

Khối Lục quân Lào đang phô diễn sức mạnh. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)

Lao dieu binh, dieu hanh chao mung 40 nam Ngay doc lap - Anh 8

Các chiến sĩ quân đội Lào trong lễ diễu binh. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)

Lao dieu binh, dieu hanh chao mung 40 nam Ngay doc lap - Anh 9

Các chiến sĩ quân đội Lào trong lễ diễu binh. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)

Lao dieu binh, dieu hanh chao mung 40 nam Ngay doc lap - Anh 10

Lực lượng đặc biệt của Lào trong lễ diễu binh. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)

Lao dieu binh, dieu hanh chao mung 40 nam Ngay doc lap - Anh 11

Khối đại diện cho các dân tộc Lào đang tiến qua lễ đài. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)

Lao dieu binh, dieu hanh chao mung 40 nam Ngay doc lap - Anh 12

Khối đại diện cho tầng lớp nông dân Lào đang tiến qua lễ đài. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)

Lao dieu binh, dieu hanh chao mung 40 nam Ngay doc lap - Anh 13

Một thiếu nữ dân tộc Lào trong khối Văn hóa, Thông tin, du lịch. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)

Lao dieu binh, dieu hanh chao mung 40 nam Ngay doc lap - Anh 14

Khối Văn hóa, Thông tin, du lịch đang trình diễn sự phong phú và bản sắc của văn hóa Lào. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)

Lao dieu binh, dieu hanh chao mung 40 nam Ngay doc lap - Anh 15

Khối cán bộ công chức Lào đang tiến qua lễ đài. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)