Tin từ Bộ Tài chính cho biết, liên bộ Tài chính – Công thương quyết định thành lập 5 đoàn thanh tra với 5 DN sữa chiếm thị phần lớn nhất là là Meadjohnson, Nestle, Cty cổ phần Sữa Việt Nam, Frieslandcampina, Cty cổ phần dinh dưỡng 3A nhằm làm rõ việc tuân thủ quy định quản lý giá của DN.

Để việc thanh tra hiệu quả, Bộ Tài chính cũng đề nghị Bộ Công thương với nhiệm vụ chức năng được phân công thu thập số liệu có liên quan để xem xét điều tra có hành vi vi phạm luật cạnh tranh (nếu có) của các DN sữa này.

Quyết định thành lập 5 đoàn thanh tra đã có và dự kiến sẽ tiến hành ngay trong tuần này. Ngoài ra, lãnh đạo Bộ Tài chính cũng cho biết nếu diễn biến thị trường xấu, Bộ Tài chính cũng không loại trừ khả năng đề nghị cấp có thẩm quyền thực hiện biện pháp bình ổn giá trong đó có thể có cả biện pháp áp giá trần với mặt hàng sữa.