(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ đã Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son làm Trưởng ban.

Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo là 1 Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Các ủy viên Ban Chỉ đạo là đại diện lãnh đạo của các cơ quan: Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Đài Truyền hình Việt Nam.

Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo được mời các chuyên gia trong và ngoài nước để tham khảo ý kiến khi cần thiết.

Ban Chỉ đạo giúp Thủ tướng Chính phủ thống nhất chỉ đạo việc thực hiện Đề án số hóa truyền hình mặt đất trên phạm vi cả nước; quyết định thời điểm kết thúc truyền hình tương tự mặt đất để chuyển sang truyền hình số mặt đất trên phạm vi cả nước.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các Bộ, ngành và địa phương phối hợp tổ chức thực hiện Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất; kiểm soát, đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững cho các doanh nghiệp tham gia truyền dẫn, phát sóng số theo đúng Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020, Đề án số hóa và Quy hoạch về tần số vô tuyến điện về phát thanh, truyền hình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Ban Chỉ đạo này cũng giúp Thủ tướng Chính phủ trong việc quyết định thời điểm kết thúc truyền hình tương tự mặt đất để chuyển sang truyền hình số mặt đất tại từng địa phương,...

Theo Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 đã được phê duyệt vào tháng12/2011, mục tiêu đến năm 2015 đảm bảo 80% hộ gia đình có máy thu hình trên cả nước xem được truyền hình số bằng các phương thức khác nhau, trong đó truyền hình số mặt đất chiếm khoảng 55% các phương thức truyền hình.

Đến năm 2020, phủ sóng truyền hình số mặt đất để truyền dẫn các kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị tới 80% dân cư.

Hoàng Diên