ND - Ngày 13-10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ phối hợp Viện Âm nhạc Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học về hát Xoan Phú Thọ trình UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp.

Các tham luận tập trung vào một số nội dung: hướng xây dựng hồ sơ đề cử, thu thập những tài liệu liên quan đến hát Xoan chưa được công bố; làm rõ lịch sử văn hóa, phong tục liên quan đến hát Xoan, không gian trình diễn hát Xoan trước đây; âm nhạc của hát Xoan và tìm trang phục, đạo cụ, nhạc cụ liên quan đến phường Xoan, nghệ nhân Xoan... Tiến sĩ Lê Thị Minh Lý, Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa (Bộ VHTT và Du lịch) cảnh báo: Hát Xoan đang đứng trước nguy cơ mai một cần có biện pháp bảo vệ cấp thiết. Để hoàn thiện hồ sơ hát Xoan trình UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể, Phú Thọ cần chứng minh được giá trị của hát Xoan và có chiến lược bảo tồn hát Xoan với sự đồng thuận cao của cộng đồng.