Hỏi:

small_8541.jpg Chúng tôi là công ty ở nội địa, mua thanh lý ô tô của một công ty trong khu chế xuất (xe này trước đây họ cũng mua từ thị trường nội địa) thì hóa đơn giá tị gia tăng thuế suất là bao nhiêu? Hỏi: Chúng tôi là công ty ở nội địa, mua thanh lý ô tô của một công ty trong khu chế xuất (xe này trước đây họ cũng mua từ thị trường nội địa) thì hóa đơn giá tị gia tăng thuế suất là bao nhiêu? (Phạm Hương Lan, Sài Đồng, Gia Lâm, Hà Nội) Trả lời: Trường hợp công ty mua thanh lý xe ô tô của doanh nghiệp chế xuất (trước đây mua ở thị trường nội địa) thì hóa đơn doanh nghiệp chế xuất lập để giao cho công ty làm thủ tục nhập khẩu, kê khai nộp thuế ở khâu nhập khẩu không tính thuế giá trị gia tăng.