Đến TPHCM với hai bàn tay trắng, nhưng qua sự cần cù, ham học hỏi, họ đã trở thành những công nhân giỏi, góp phần vào sự phát triển của TP