Đó là quyết định mà Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành ngày 25/3. Theo đó, sẽ có 30.000- 35.000 tỷ đồng lập quỹ quay vòng cho HS- SV vay.