Những chiếc laptop dưới dây ngoài việc có thể đáp ứng nhu cầu công việc hàng ngày còn hỗ trợ chủ nhân chơi bất kỳ loại game nào mà họ thích. Giá máy cao nhất chưa tới 20 triệu đồng