Từ Underworld, Lara tiếp tục cuộc phiêu lưu đến Thái Lan.