VIT- Cơ quan An ninh và Hợp tác quốc phòng (DSCA) của Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo cho Quốc hội về khả năng bán xe bọc thép, súng và quân trang khác cho Iraq trị giá lên tới 1.389 triệu USD.