VIT- Defense-aerospace đưa tin: Bộ Quốc phòng Mỹ đã kí 5 hợp đồng mới xem xét việc cung cấp bổ sung cho các đơn vị quân đội tại Iraq 2.243 xe bọc thép chống mìn và chống phục kích (MRAP).