Tăng cường hoạt động thu thập thông tin tình báo là một trong những biện pháp đảm bảo an toàn cho nước Mỹ được Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates đưa ra trong bản kế hoạch gửi lên Quốc hội ngày 18/3.