Lầu Năm góc đã vạch kế hoạch huấn luyện và trang bị cho lực lượng quân sự tại vùng các bộ tộc của Pa-ki-xtan...