Nếu người lấy chồng giàu tham vọng mong có ngày lập nên sự nghiệp. Tuy nhiên lấy nhau rồi mới biết họ chỉ là những ông chủ trong gia đình còn ngoài xã hội họ mãi chỉ là một người thất bại vì không biết lượng sức mình.