Trải qua một cuộc ly hôn là thời gian thách thức lớn trong cuộc sống của mỗi người. Tuy nhiên bạn vẫn phải nghĩ và chuẩn bị cho cuộc sống sắp tới. Hãy sử dụng những cơ hội quý giá để tìm lại chính mình với những đề nghị sau: