(HNMO) – Đó là đề xuất của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân gửi Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 2014 /BXD-PTĐT ngày 8/10/2008.