Ngày 30.9, LĐLĐ Hà Nội tổ chức lấy ý kiến tham gia dự thảo Luật CB,CC trong đội ngũ CBCĐ chủ chốt các quận, huyện, ngành và cấp trên cơ sở. Phó Chủ tịch LĐLĐ HN Lê Trọng Khuê điều hành hội nghị.