Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã tổ chức Hội nghị cán bộ chuyên trách toàn tỉnh để bàn các giải pháp thực hiện chủ đề năm 2017, ban hành Kế hoạch số 02/KH-LĐLĐ về thực hiện chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên CĐ”.

LDLD tinh Quang Tri: Thuc hien chu de 'Nam vi loi ich doan vien cong doan' - Anh 1

Đến nay, đa số các huyện, ngành đã xây dựng được kế hoạch ở cấp mình để triển khai thực hiện. Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh hỗ trợ 300 triệu đồng để sửa chữa, tu bổ Trường Mầm non xã Triệu Giang (huyện Triệu Phong) bị hư hỏng nặng do đợt mưa lũ tháng 11.2016; chỉ đạo CĐCS phối hợp với cơ quan, DN tổ chức hội nghị CBCCVC, hội nghị người lao động, tăng cường công tác đối thoại tại DN.

H.A