Lần đầu xuất hiện trên sân khấu Bài hát Việt 2008 nhưng cô gái Đà Nẵng 21 tuổi Lê Cát Trọng Lý đã chinh phục Hội đồng thẩm định với hai giải thưởng.