Kẹo thèo lèo, hoa vạn thọ, nhang giấy hoa, "quần áo giấy" là những thứ không thể thiếu trong ngày cúng đưa ông Táo về trời. So với mọi năm đồ lễ khá giản dị, khoảng 20.000 đồng là có thể sắm đủ một bộ.