Lễ hội nhảy lửa - một tập tục cổ truyền độc đáo người Pà Thẻn đến từ tỉnh Hà Giang - sẽ được trình diễn trong hai ngày 10-11/2, tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.