Sự xuất hiện của những người như David Marr trong danh sách người nhận giải thưởng, đã làm bản thân giải thưởng thu hút được sự chú ý.