24H.COM.VN - 2008 được coi là năm phát triển quan trọng của đèn LED chiếu sáng lưng khi các hãng sản xuất notebook tăng cường việc ứng dụng công nghệ này.